หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร เบลส ELSC ช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบสครับเบอร์ (Scrubber) ลดปัญหาตะกอน ลดการอุดตันของหัวฉีด บำบัดกลิ่น ก๊าซ มลพิษ สารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

การทำงานของจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ไม่ว่าจะใช้ดับกลิ่น หรือใช้บำบัดน้ำเสีย ผู้ใช้ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งส่วนมากจะเข้าใจกันว่าใช้จุลินทรีย์ครั้งแรกก็พอแล้ว ดับกลิ่นครั้งแรกกลิ่นก็หายไม่ต้องใช้ต่อไปอีก แต่ในความเป็นจริง ที่ถูกต้องก็คือ ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและต้องใช้จุลินทรีย์ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยจะวิเคราะห์จาก 1.ปริมาณของเสีย 2. ประเภทของระบบบำบัด  3.สภาพแวดล้อม เช่น ดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ ในความเป็นจริงสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นทุกวัน หากใช้เพียงครั้งแรกแล้วไม่ใช้อีกเลย จะทำให้อัตราส่วนของจุลินทรีย์มีน้อยกว่าของเสีย ส่งผลต่อการย่อยสลาย หรือดับกลิ่นเหม็น ซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้แล้วไม่เห็นผล ส่วนมากจะมีความเข้มข้นต่ำ เก็บไว้นานเกินไป และปริมาณการใช้ไม่เหมาะสม คือ หากใช้น้อยจนเกินไปจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือใช้มากเกินไป แม้ว่าจะไม่มีอันตรายใด ๆ แต่ก็อาจส่งผลต่อค่ามาตรฐานอื่น เช่น BOD COD เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรใช้จุลินทรีย์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หรือเอกสารบ่งชี้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เราจึงขอแนะนำ จุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส ที่มีเข้มข้นมากกว่าจุลินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป ใช้งานแล้วผลเห็น ไม่เพิ่มกลิ่นเหม็น ไม่เป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติงาน ลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบบำบัด และที่สำคัญคือไม่กระทบต่อระบบเดิมที่ใช้งานอยู่

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส ELSC หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย เฉพาะตัวที่เรียกว่า บาซิลลัส ซับทิลิส เป็นสินค้าที่ผลิตจาก Verde Environmental Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุด มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งสูงสุด แบ่งตัวเพิ่มทุก ๆ 20 นาที จึงสามารถย่อยสลายปฏิกูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสารพิษหรือฟอร์มาลดีไฮด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

การทำงานร่วมกับระบบ Wet Scrubber System

ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก หรือ Wet Scrubber System เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ (หรือสารละลายเคมี) เริ่มจากอากาศเสียจะถูกดูดเข้าสครับเบอร์ แล้วผ่านชั้นตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media) ซึ่งแพ็คกิ้งมีเดียนี้ จะทำหน้าที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับน้ำ ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมวลสารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศที่ผ่านการบำบัดภายในอุปกรณ์สครับเบอร์ไปแล้ว จะถูกพัดลมไฟเบอร์กลาส (FRP Blower) ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศ (FRP Stack) ต่อไป

ระบบบำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber มีหลายชนิด เช่น Packed Bed Scrubber, Spray Tower Scrubber, Venturi Scrubber หรือ Cyclone Scrubber เป็นต้น แต่ชนิดของสครับเบอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น คือชนิด Packed Bed Scrubber หรือที่เรียกว่า สครับเบอร์แบบมีเดีย

เรามีทีมงาน Engineer ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber ที่สามารถออกแบบระบบให้กำจัดไอกรด ไอสารเคมี ในไลน์การผลิตของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Odor Control , ระบบ Bio Tricking , ระบบบำบัด Sox , ระบบกำจัด NOx หรือระบบกำจัดไอกรด ไอสารเคมี ประเภทอื่น ที่เป็นปัญหาอากาศเสียในโรงงานของลูกค้า

ระบบ Wet Scrubber นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็ก
 • สามารถใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงได้ (ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง)
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้ (ไม่เกิดระเบิด)
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้ เช่น ฝุ่น (Dust) ฟูม (Fume) และ ละออง (Mist)

อัตราส่วนการใช้งาน 1 ส่วน : น้ำ 99-999 ส่วน

ประโยชน์ และแนวทางการนำไปใช้งาน Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Control

 • การลดปริมาณตะกอนอินทรีย์ในน้ำ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100%
 • ลดไนโตรเจน, แอมโมเนีย, และฟอสฟอรัสในน้ำ กำจัดกลิ่นเหม็น ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • สามารถลดค่า Oil & Grease ค่า TSS, BOD, COD และ NH3N
 • ย่อยสลายโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนให้กลายเป็นน้ำ
 • ใน Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Control มีจุลินทรีย์สูงถึง 167,000 ล้านเซลล์ / ลิตร
 • เหมาะสำหรับเพื่อใช้สำหรับดับกลิ่นเหม็นและย่อยสลายน้ำมัน กำจัดคราบน้ำมันหก รั่วไหล กำจัดน้ำมันปนเปื้อน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • นำไปใช้ใน Wet Scrubber ช่วยในการย่อยสลายทางชีวเคมีของสารอินทรีย์และไฮโดรคาร์บอน รวมถึงการย่อยสลายสารมลพิษได้หลายชนิด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าไม่เป็นอันตรายไม่ก่อให้เกิดโรคและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานได้หลายประเภท เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
 • NSF EPA จากอเมริกา

Certificate of Analysis

Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Control

Product Name    Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Control

Batch Number    1810030001

Analysis                        Units                   Specification               Lot Test Result

Spore Count                  cfu/ml.                 16.7X107                        20.5X107

Salmonella/Shigella     –                           Not Detected                 Not Detected

MacConkey Streak        –                           Negative                       Negative

Wetting Agent              –                           Alcohol Ethoxylate       Confirmed

Chelating Agent            –                           EDTA                             Confirmed

ตัวอย่างผู้ใช้งานจริง

สินใจสินค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ID LINE : 064-292-2934

หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ : https://www.microblaze-thailand.com/product-category/microblaze-elsc

หรือหากท่านไม่สะดวกสั่งหน้าเว็บสามารถเลือกซื้อได้กับร้านค้าทางการใน Lazada และ Shopee ได้ตามลิ้งค์สินค้าทางด้านล่างได้เลย

Shopee Mell : https://shopee.co.th/microenvi?categoryId=2083&itemId=4271830063

Lazadad lazMall : https://www.lazada.co.th/shop/micro-blaze

Leave A Reply