www.Stats.in.th Micro-Blaze FOG ไมโคร-เบลส หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ล. - microblaze-thailand

Sale!

Micro-Blaze FOG ไมโคร-เบลส หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ล.

ไมโคร-เบลส Micro-Blaze หัวเชื้อจุลินทรีย์รักษ์โลก ที่ดีที่สุดในท้องตลาด เป็นสูตรเข้มข้น ผลิตจาก บาซิลลัส ซับทิลิส Bacillus subtilis คัดแยกสายพันธุ์ และเพาะเลี้ยง ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เหมาะกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และบ้านเรือน

 

SKU: FOGM001.

฿1,200.00

per kg

รายละเอียดสินค้า Micro-Blaze ไมโคร-เบลส หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แป้ง น้ำตาลจากกากของเสีย บ่อเกรอะ  บ่อดักไขมันอุตัน

 • จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แป้ง น้ำตาล บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย
 • จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แป้ง น้ำตาลจากกากของเสีย บ่อเกรอะ บ่อดักไขมันอุตัน ส้วมอึด ส่งกลิ่นเหม็น และบำบัดน้ำเสีย
 • Micro-Blaze F.O.G เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ (Grease trap)เหมาะสำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยในการย่อยสลายทางชีวเคมีของสารอินทรีย์และไฮโดรคาร์บอน VOCs และช่วยกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ควันเสีย ไอเสีย กากปฏิกูล สารเคมี โลหะหนัก และน้ำเสีย จึงจำเป็นต้องลดค่า Oil & Grease ลดค่าTSS,ลดค่าBOD,ลดค่าCOD และ ลดNH3N ให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่บำบัดก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยเฉพาะ แม่น้ำ ทะเลและอากาศ
 • แนะนำให้ใช้จุลินทรีย์ Micro-Blaze F.O.G ในการกำจัดของเสีย เพราะมีจำนวนจุลินทรีย์ มากถึง 193,000 ล้านเซลล์ต่อลิตร ต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่นสูง จึงไม่มีสารตกค้างที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อมตามมาในภายหลัง ให้ต้องบำบัดซ้ำอีก
 • ในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถนำไมโครเบลสเอฟโอจี ช่วยลดปริมาณตะกอนอินทรีย์ในน้ำ ควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ได้ โดย ใช้อัตราส่วน เพียง 1/1000 (ไมโครเบลส 1 ลิตร ต่อน้ำ 1,000 ลิตร)
 • จึงเหมาะที่จะใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โรงงานปลาป่น โรงงานปลากระป๋อง โรงงานน้ำมันพืช อาคารชุด โรงแรม ตลาด ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร สถานพยาบาลศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 • ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่จะได้รับ
 • >>กำจัดกลิ่นเหม็นอย่างรวดเร็ว เห็นผลภายใน 24 ชม.
 • >>ป้องกันและแก้ไขปัญหาส้วมอืด
 • >>บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและชุมชนได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • >>ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
 • >>ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบสิ่งปฏิกูล
 • >>บำบัดน้ำให้มีสภาพเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
 • >>ย่อยสลายตะกอนเลนก้นบ่อ เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อบำบัด
 • >>ย่อยสลายไขมัน ในเส้นท่อ ถังดักไขมัน และบ่อดักไขมัน
 • >>ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
 • >>ลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย
 • จุลินทรีย์ไมโครเบลสของเรา จะเป็นประโยชน์กับกิจการของท่านอย่างมาก เพราะเราได้มีโอกาสทำให้หลายบริษัทประสบความสำเร็จในด้านการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเหม็นมาแล้ว

More great products

[cms_grid col_xs="1" col_sm="2" col_md="4" col_lg="4" source="size:4|order_by:date|post_type:product" layout="masonry" filter="true" cms_template="cms_grid--product-great.php"]
Have no product in the cart!
0